2010-09-22 Flattekat naar atelier

En daarna maakte De Flattekat, tijdens de kinderboekenweek, zelf ook een kunstwerk: een prentenboek.