Schoolraad De Lispeltuut - MedezeggenschapsRaad

MR - oude notulen, foto's e.d.

Mail direct naar de MR. Ga naar de website van samenwerkingsverband 2403. Leer meer over.. 4slagleren..

Mail direct naar Jan Gerritsen (NB - dit werkt niet bij webbased mailprogramma's) Mail direct naar Monique van Ruitenbeek (NB - dit werkt niet bij webbased mailprogramma's).

Uit de presentatie op de stamgroepavond van 18 september 2012

 

notulen MR

schooljaar

2013-2014

 

schooljaar 2012-2013

schooljaar 2011-2012

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2009-2010:

schooljaar 2008-2009:

 MR 2011-2012